Chưa được phân loại số 1522/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thừa Thiên – Huế

Về việc đổi tên các trường trung học phổ thông bán công
Số/Ký hiệu: 1522/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 2/7/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thừa Thiên - Huế Phân loại: Chưa được phân loại
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chưa được phân loại số 1522/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thừa Thiên – Huế V/v Về việc đổi tên các trường trung học phổ thông bán công được ban hành ngày 2/7/2008 bỏi UBND Tỉnh Thừa Thiên - Huế


Xem chi tiết Chưa được phân loại 1522/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chưa được phân loại số 1522/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thừa Thiên – Huế