Chỉ thị số 494/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ

V/v sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước
Số/Ký hiệu: 494/CT-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 20/04/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 494/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v V/v sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước được ban hành ngày 20/04/2010 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Chỉ thị 494/CT-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 494/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ