Chỉ thị số 47/2008/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2008 - 2009
Số/Ký hiệu: 47/2008/CT-BGDĐT Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 13/08/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 47/2008/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2008 - 2009 được ban hành ngày 13/08/2008 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Chỉ thị 47/2008/CT-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 47/2008/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo