Chỉ thị số 46/2008/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục
Số/Ký hiệu: 46/2008/CT-BGDĐT Người ký: Bành Tiến Long
Ngày ban hành: 5/8/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 46/2008/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục được ban hành ngày 5/8/2008 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Chỉ thị 46/2008/CT-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 46/2008/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo