Chỉ thị số 417/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ

V/v tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo
Số/Ký hiệu: 417/CT-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 31/03/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 417/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v V/v tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo được ban hành ngày 31/03/2010 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Chỉ thị 417/CT-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 417/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ