Chỉ thị số 40//2008/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013
Số/Ký hiệu: 40//2008/CT-BGDĐT Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 22/07/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 40//2008/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013 được ban hành ngày 22/07/2008 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Chỉ thị 40//2008/CT-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 40//2008/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo