Chỉ thị số 374/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ

V/v tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước năm 2010
Số/Ký hiệu: 374/CT-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/03/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 374/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v V/v tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước năm 2010 được ban hành ngày 24/03/2010 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Chỉ thị 374/CT-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 374/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ