Chỉ thị số 296/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012
Số/Ký hiệu: 296/CT-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/02/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 296/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012 được ban hành ngày 27/02/2010 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Chỉ thị 296/CT-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 296/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ