Chỉ thị số 28/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Chỉ thị về tăng cường quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước 06 tháng cuối năm 2006
Số/Ký hiệu: 28/CT-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 7/8/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 28/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Chỉ thị về tăng cường quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước 06 tháng cuối năm 2006 được ban hành ngày 7/8/2006 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Chỉ thị 28/CT-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 28/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ