Chỉ thị số 27/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Chỉ thị về một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006
Số/Ký hiệu: 27/CT-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 7/8/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 27/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Chỉ thị về một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006 được ban hành ngày 7/8/2006 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Chỉ thị 27/CT-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 27/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ