Chỉ thị số 25/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Chỉ thị về việc triển khai thực hiện phân ban trung học phổ thông
Số/Ký hiệu: 25/CT-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 1/8/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 25/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Chỉ thị về việc triển khai thực hiện phân ban trung học phổ thông được ban hành ngày 1/8/2006 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Chỉ thị 25/CT-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 25/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ