Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND TP Hà Nội

Về việc tăng cường giáo dục pháp luật và đạo đức, nếp sống cho học sinh
Số/Ký hiệu: 11/CT-UBND Người ký: Ngô Thị Thanh Hằng
Ngày ban hành: 12/5/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Hà Nội Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND TP Hà Nội V/v Về việc tăng cường giáo dục pháp luật và đạo đức, nếp sống cho học sinh được ban hành ngày 12/5/2010 bỏi UBND TP Hà Nội


Xem chi tiết Chỉ thị 11/CT-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND TP Hà Nội