Chỉ thị số 08/2011/CT-UBND của UBND Tỉnh Bình Phước

Về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2010 - 2011 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Số/Ký hiệu: 08/2011/CT-UBND Người ký: Nguyễn Huy Phong
Ngày ban hành: 11/5/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Bình Phước Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 08/2011/CT-UBND của UBND Tỉnh Bình Phước V/v Về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2010 - 2011 trên địa bàn tỉnh Bình Phước được ban hành ngày 11/5/2011 bỏi UBND Tỉnh Bình Phước


Xem chi tiết Chỉ thị 08/2011/CT-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 08/2011/CT-UBND của UBND Tỉnh Bình Phước