Chỉ thị số 05/CT-UBND của UBND Tỉnh Bến Tre

Về việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh các cấp học năm 2010
Số/Ký hiệu: 05/CT-UBND Người ký: Nguyễn Quốc Bảo
Ngày ban hành: 14/05/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Bến Tre Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 05/CT-UBND của UBND Tỉnh Bến Tre V/v Về việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh các cấp học năm 2010 được ban hành ngày 14/05/2010 bỏi UBND Tỉnh Bến Tre


Xem chi tiết Chỉ thị 05/CT-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 05/CT-UBND của UBND Tỉnh Bến Tre