Chỉ thị số 05/2009/CT-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương

Về việc tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, kinh doanh khu nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Số/Ký hiệu: 05/2009/CT-UBND Người ký: Phạm Hoàng Hà
Ngày ban hành: 23/01/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Bình Dương Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 05/2009/CT-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương V/v Về việc tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, kinh doanh khu nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành ngày 23/01/2009 bỏi UBND Tỉnh Bình Dương


Xem chi tiết Chỉ thị 05/2009/CT-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 05/2009/CT-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương