Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương

Về việc chấn chỉnh và tăng cường quản lý công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Số/Ký hiệu: 01/2009/CT-UBND Người ký: Nguyễn Hoàng Sơn
Ngày ban hành: 20/01/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Bình Dương Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương V/v Về việc chấn chỉnh và tăng cường quản lý công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. được ban hành ngày 20/01/2009 bỏi UBND Tỉnh Bình Dương


Xem chi tiết Chỉ thị 01/2009/CT-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương