Tư vấn về đòi nợ theo quy định pháp luật hiện hành

Cho vay tiền là một giao dịch dân sự phổ biến. Tuy nhiên không phải lúc nào người vay cũng trả tiền đúng hạn. Vậy làm sao để đòi được nợ, bài viết dưới đây Pháp Luật Số sẽ gửi đến bạn đọc những nội dung tư vấn về đòi nợ theo quy định pháp luật.

1. Nghĩa vụ trả nợ của bên cho vay

Theo quy định của pháp luật dân sự, khi một bên cho bên kia vay tài sản thì giữa các bên đã hình thành hợp đồng vay tài sản. Bên vay tài sản có nghĩa vụ trả nợ theo Điều 465 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

– Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

– Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

– Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

– Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

– Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau:

+ Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này;

+ Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Tư vấn đòi nợ

Bên vay có nghĩa vụ trả nợ cho bên cho vay. trường hợp bên vay cố tình không trả có thể giải quyết như sau:

2.1. Tư vấn đòi nợ theo quy định pháp luật dân sự

Trong trường hợp người vay không trả nợ theo đúng thời hạn đã thỏa thuận thì bên cho vay có quyền yêu cầu bên vay thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ trả nợ. Nếu người vay tiền không có dấu hiệu phạm tội, bên vay cố tình không thực hiện nghĩa vụ thì bên cho vay có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án xét xử, bảo vệ quyền lợi của mình.

Bên cho vay khởi kiện bên vay ra Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người vay cư trú để yêu cầu tòa án giải quyết. Khi nộp hồ sơ khởi kiện, Bên cho vay phải cung cấp các chứng cứ chứng minh yêu cầu khởi kiện theo quy định của Điều 6 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

2.2. Tư vấn đòi nợ theo quy định pháp luật hình sự

Nếu bên vay có hành vi gian dối ngay từ khi thực hiện giao dịch hoặc có hành vi tẩu tán tài sản, bỏ trốn… nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc sử dụng khoản vay vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả nợ thì hành vi của người đó có dấu hiệu tội phạm về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ( Điều 174, Điều 175 Bộ luật hình sự).

Trong trường hợp này, bên cho vay làm đơn tố giác gửi cơ quan điều tra, đề nghị điều tra, xử lý bên vay theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Trên đây là tư vấn đòi nợ Pháp Luật Số gửi đến bạn đọc, nếu có thắc mắc liên hệ Pháp Luật Số để được giải đáp.

Leave a Comment