Trình tự nộp tiền phạt khi bị xử lý vi phạm hành chính

Người bị xử phạt vi phạm hành chính có thể nộp tiền phạt bằng các hình thức nào? Trình tự nộp tiền phạt khi bị xử lý vi phạm hành chính được quy định ra sao?

Hình thức nộp tiền phạt

Cá nhân, tổ chức vi phạm thực hiện việc nộp tiền phạt theo một trong các hình thức quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 81/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 97/2017/NĐ-CP:

– Nộp trực tiếp tại Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu tiền phạt được ghi trong quyết định xử phạt;

– Nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Kho bạc nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt;

– Nộp phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt theo quyết định xử phạt hành chính tại chỗ hay tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, miền núi mà việc đi lại gặp khó khăn hoặc nộp trực tiếp cho cảng vụ hoặc đại diện cảng vụ hàng không đối với trường hợp người bị xử phạt là hành khách quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam để thực hiện chuyến bay quốc tế xuất phát từ lãnh thổ Việt Nam; thành viên tổ bay làm nhiệm vụ trên chuyến bay quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; thành viên tổ bay của hãng hàng không nước ngoài thực hiện chuyến bay quốc tế xuất phát từ lãnh thổ Việt Nam.

– Nộp tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ vào Kho bạc nhà nước thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Xem thêm: Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản

Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản


Thủ tục nộp tiền phạt

Việc nộp tiền phạt của người vi phạm được thực hiện theo quy định tại Điều 78 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012. Cụ thể:

Thời gian thực hiện

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt.

Nếu quá thời hạn nêu trên, thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Nơi nộp tiền phạt

Tiền phạt được nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt, trừ trường hợp: 

– Tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, miền núi mà việc đi lại gặp khó khăn thì cá nhân, tổ chức bị xử phạt có thể nộp tiền phạt cho người có thẩm quyền xử phạt;

– Xử phạt trên biển hoặc ngoài giờ hành chính;

– Thuộc trường hợp nộp tiền phạt nhiều lần.

Xem thêm: Quy định về thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Trình tự nộp tiền phạt khi bị xử lý vi phạm hành chính” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment