Trình tự gia hạn hộ chiếu ngoại giao ở trong nước mới nhất

Đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao có thể gia hạn hộ chiếu đã được cấp khi hết hạn. Trình tự gia hạn hộ chiếu ngoại giao ở trong nước mới nhất được thực hiện như sau:

Hồ sơ đề nghị gia hạn hộ chiếu ngoại giao trong nước

Căn cứ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 12 Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, hồ sơ đề nghị gia hạn hộ chiếu ngoại giao trong nước bao gồm các giấy tờ sau đây:

– Tờ khai theo mẫu đã điền đầy đủ thông tin, 02 ảnh chân dung;

– Quyết định cử hoặc văn bản cho phép người ra nước ngoài của cơ quan, người có thẩm quyền ghi rõ đối tượng thuộc diện đề nghị cấp;

– Văn bản đồng ý của cơ quan, người có thẩm quyền cử ngưi ra nước ngoài đối với thân nhân của người được cấp hộ chiếu ngoại giao theo quy định của pháp luật;

– Hộ chiếu ngoại giao cấp lần gần nhất;

– Hộ chiếu ngoại giao còn giá trị sử dụng dưới 12 tháng;

– Bản chụp Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác và xuất trình bản chính để đối chiếu;

– Bản chụp Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân, Giấy khai sinh, trích lục khai sinh hoặc giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi đối với trường hợp chưa đủ 18 tuổi và xuất trình bản chính để đối chiếu;

– Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức đi với trường hợp người đại diện nộp thay; người đại diện nộp thay phải xuất trình giấy tờ tùy thân.

Xem thêm: Trình tự cấp hộ chiếu ngoại giao trong nước theo quy định mới nhất

Đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao theo quy định mới nhất


Trình tự cấp hộ chiếu ngoại giao trong nước

Cơ quan có thẩm quyền gia hạn hộ chiếu ngoại giao trong nước cho người đề nghị theo trình tự dưới đây:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Người đề nghị gia hạn hộ chiếu điền đầy đủ thông tin vào tờ khai theo mẫu.

Hồ sơ được chuẩn bị gồm tờ khai, 02 ảnh chân dung và giấy tờ liên quan theo quy định trên.

Hồ sơ sau khi được chuẩn bị đầy đủ thì nộp tại Cơ quan Lãnh sự Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan được Bộ Ngoại giao ủy quyền.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Người được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tiếp nhận tờ khai, ảnh chân dung, giấy tờ liên quan; kiểm tra, đối chiếu vi thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Tiếp đó, người được giao nhiệm vụ sẽ chụp ảnh, thu thập vân tay của người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử lần đầu và cấp giấy hẹn trả kết quả cho người đề nghị.

Bước 3: Trả kết quả

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, Cơ quan Lãnh sự Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan được Bộ Ngoại giao ủy quyền thực hiện gia hạn hộ chiếu, cấp công hàm hỗ trợ xin thị thực và trả kết quả.

Trường hợp chưa cấp hộ chiếu thì phải trả lời bằng văn bản, nêu lý do.

Người đề nghị gia hạn hộ chiếu ngoại giao ở trong nước có yêu cầu nhận kết quả tại địa điểm khác với Cơ quan Lãnh sự Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan được Bộ Ngoại giao ủy quyền thì phải trả phí dịch vụ chuyển phát.

Xem thêm: Các hành vi bị cấm theo Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam

Công dân Việt Nam khi xuất nhập cảnh có quyền và nghĩa vụ gì?

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Trình tự gia hạn hộ chiếu ngoại giao ở trong nước mới nhất” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment