Trình tự đưa người vào trường giáo dưỡng theo quy định hiện hành

Đưa người vào trường giáo dưỡng được áp dụng đối với một số cá nhân vi phạm trong một số trường hợp nhất định. Trình tự đưa người vào trường giáo dưỡng theo quy định hiện hành đươc quy định rõ như sau:

Áp dụng biện pháp đưa người vào trường giáo dưỡng

Đưa vào trường giáo dưỡng là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với một số người có hành vi vi phạm pháp luật nhằm mục đích giúp họ học văn hóa, học nghề, lao động, sinh hoạt dưới sự quản lý, giáo dục của nhà trường.

Lưu ý, không áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với các trường hợp sau đây:

– Người không có năng lực trách nhiệm hành chính;

– Người đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện;

– Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.

Xem thêm: Áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng


Thủ tục đưa người vào trường giáo dưỡng

Khi đưa người vào trường giáo dưỡng cần thiết phải tuân theo trình tự quy định tại Điều 12 Nghị định 02/2014/NĐ- CP như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ gồm:

Quyết định của Tòa án nhân dân cấp huyện về việc áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng;

Bản tóm tắt lý lịch và hành vi vi phạm pháp luật của người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng;

Danh, chỉ bản của người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng;

Bản sao các quyết định giáo dục đã áp dụng (nếu có);

– Quyết định giao cho gia đình, tổ chức quản lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp này (nếu có);

Tài liệu khác liên quan đến nhân thân của người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng (nếu có).

Bước 2: Đưa người vào trường giáo dưỡng

Các bên tổ chức giao, nhận người vào trường giáo dưỡng.

Khi giao, nhận người có quyết định đưa vào trường giáo dưỡng phải lập biên bản.

Trường giáo dưỡng phải đối chiếu, kiểm tra người được giao, nhận với hồ sơ và lập biên bản ghi rõ những tài liệu có trong hồ sơ, tình trạng sức khỏe hiện tại của người được giao, nhận; tư trang, đồ dùng cá nhân mang theo và những vấn đề khác có liên quan đến việc giao, nhận.

Xem thêm: Thực hiện biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment