Trình tự cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài hiện nay

Hồ sơ cấp thẻ tạm trú bao gồm những gì? Trình tự cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài hiện nay được thực hiện như thế nào?

Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú

Người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú thì chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

Đối với trường hợp đề nghị cấp thẻ tạm trú ký hiệu NG3

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 04/2016/TT-BNG, hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú bao gồm các giấy tờ sau:

– Công hàm đề nghị cấp thẻ tạm trú của cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, trong đó ghi rõ các thông tin: họ tên, ngày sinh, quốc tịch, giới tính, số và ký hiệu hộ chiếu, nghề nghiệp, chức vụ của người đề nghị cấp thẻ tạm trú;

– Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú, có xác nhận của người có thẩm quyền và dấu của cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam;

– Hộ chiếu còn giá trị sử dụng của người nước ngoài;

– Công hàm của Bộ Ngoại giao nước cử thông báo về việc tăng biên chế trong trường hợp người nước ngoài thuộc diện tăng biên chế của cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

Đối với các trường hợp khác

Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú được chuẩn bị theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 31/2015/TT-BCA. Hồ sơ bao gồm:

– Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân làm thủ tục mời, bảo lãnh, cụ thể:

+ Đối với cơ quan, tổ chức: Mẫu NA6.

+ Đối với cá nhân: Mẫu NA7.

– Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú có dán ảnh;

– Hộ chiếu;

– Giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp được cấp thẻ tạm trú.

Xem thêm: Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú theo quy định mới nhất


Thủ tục cấp thẻ tạm trú

Người nước ngoài sau khi chuẩn bị hồ sơ theo quy định trên thì tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền:

– Cục Lễ tân Nhà nước hoặc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh: Đối với trường hợp đề nghị cấp thẻ tạm trú ký hiệu NG3.

– Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh đặt trụ sở hoặc nơi cá nhân mời, bảo lãnh cư trú: Đối với các trường hợp đề nghị cấp thẻ tạm trú còn lại.

Hồ sơ sau khi được tiếp nhận sẽ được xem xét và cấp thẻ tạm trú trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Xem thêm: Công an phường có được kiểm tra tạm trú vào ban đêm không?

Sự khác biệt giữa thường trú, tạm trú và lưu trú như thế nào?

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Trình tự cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài hiện nay” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment