Tổ chức thực hiện kê khai giá theo quy định hiện hành

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá phải thực hiện nghiêm quy định của Nghị định 19/2016/NĐ-CP về việc kê khai giá. Dưới đây là việc tổ chức thực hiện kê khai giá theo quy định hiện hành.

Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định 149/2016/NĐ-CP, đối với các loại hàng hóa, dịch vụ dưới đây thì phải thực hiện việc kê khai giá. Bao gồm:

– Hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá trong thời gian Nhà nước không áp dụng biện pháp đăng ký giá;

– Xi măng, thép xây dựng;

– Than;

– Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và thủy sản; thuốc thú y để tiêu độc, sát trùng, tẩy trùng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

– Giấy in, viết (dạng cuộn), giấy in báo sản xuất trong nước;

– Dịch vụ tại cảng biển;

– Dịch vụ chuyên ngành hàng không thuộc danh mục nhà nước quy định khung giá;

– Cước vận chuyển hành khách bằng đường sắt loại ghế ngồi cứng, ghế ngồi mềm;

– Sách giáo khoa;

– Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa thuộc danh mục nhà nước quy định khung giá;

– Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân; khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước;

– Cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ; cước vận tải hành khách bằng taxi;

– Thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi theo quy định của Bộ Y tế;

– Etanol nhiên liệu không biến tính; khí tự nhiên hóa lỏng (LNG); khí thiên nhiên nén (CNG);

– Dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt;

– Hàng hóa, dịch vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Xem thêm: Bình ổn giá là gì? Trường hợp thực hiện về bình ổn giá

Các biện pháp thực hiện bình ổn giá và thẩm quyền áp dụng


Các trường hợp thực hiện kê khai giá

Việc kê khai giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh được thực hiện như sau:

– Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chỉ thực hiện bán buôn thì kê khai giá bán buôn;

– Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vừa thực hiện bán buôn, vừa thực hiện bán lẻ thì kê khai cả giá bán buôn và giá bán lẻ;

– Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh là đơn vị nhập khẩu, đồng thời là nhà phân phối độc quyền thì kê khai giá bán buôn và giá bán lẻ dự kiến (nếu có);

– Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh là nhà phân phối độc quyền thì kê khai giá bán buôn, giá bán lẻ hoặc giá bán lẻ dự kiến; là tổng đại lý có quyền quyết định giá và điều chỉnh giá thì kê khai giá bán buôn, giá bán lẻ hoặc giá bán lẻ dự kiến; là đại lý có quyền quyết định giá và điều chỉnh giá thì thực hiện kê khai giá bán lẻ.


Tổ chức kê khai giá

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá thực hiện kê khai giá bằng việc gửi thông báo mức giá đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi định giá, điều chỉnh giá.

Trường hợp kê khai giảm giá, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện giảm giá ngay, đồng thời gửi văn bản kê khai giá để thông báo mức giảm giá đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Xem thêm: Trường hợp tổ chức hiệp thương giá theo quy định hiện hành

Tổ chức hiệp thương giá theo trình tự nào theo quy định hiện nay?

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment