Thủ tục nhận tiền gửi có kỳ hạn

Tổ chức tín dụng nhận tiền gửi có kỳ hạn phù hợp với phạm vi hoạt động được phép theo quy định của pháp luật. Vậy thủ tục nhận tiền gửi có kỳ hạn như nào?

Căn cứ pháp lý

Nghị định 78/2002/NĐ-CP

– Quyết định 131/2002/QĐ-TTg

– Quyết định 16/2003/QĐ-TTg

– Pháp lệnh 28/2005/PL-UBTVQH11

– Luật Ngân hàng 2010

– Pháp lệnh 06/2013/UBTVQH13

– Bộ luật dân sự 2015

– Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, bổ sung năm 2017

– Thông tư 49/2018/TT-NHNN

Khái niệm

Tiền gửi có kỳ hạn là khoản tiền của khách hàng gửi tại tổ chức tín dụng trong một thời hạn nhất định theo thỏa thuận giữa khách hàng và tổ chức tín dụng với nguyên tắc hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho khách hàng.

Điều kiện gửi tiền

– Khách hàng phải thuộc đối tượng gửi tiền gửi có kỳ hạn theo quy định của ngân hàng chính sách xã hội.

+ Khách hàng thực hiện hoặc thông qua người đại diện hợp pháp để thực hiện việc gửi, nhận chi trả tiền gửi có kỳ hạn theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng phù hợp với quy định của pháp luật.

+ Khách hàng là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật hoặc chưa đủ 15 tuổi thực hiện việc gửi; nhận chi trả tiền gửi có kỳ hạn thông qua người đại diện theo pháp luật; Người có khó khăn trong nhận thức; làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật thực hiện việc gửi; nhận chi trả tiền gửi có kỳ hạn thông qua người giám hộ (người đại diện theo pháp luật; người giám hộ gọi chung là người đại diện theo pháp luật).

+ Người cư trú là pháp nhân Việt Nam; cá nhân được gửi tiền gửi có kỳ hạn bằng đồng Việt Nam; tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ

+ Người không cư trú là pháp nhân nước ngoài; cá nhân có hiện diện tại Việt Nam được gửi tiền gửi có kỳ hạn bằng đồng Việt Nam; tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ.

– Khách hàng phải có tài khoản thanh toán tại ngân hàng chính sách xã hội nơi nhận tiền gửi có kỳ hạn và đảm bảo đủ số dư vào ngày gửi tiền trên Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn

Trình tự thực hiện

– Khách hàng xuất trình hồ sơ theo quy định.

– Ngân hàng chính sách xã hội kiểm tra, đối chiếu hồ sơ khách hàng.

– Khách hàng và ngân hàng chính sách xã hội thỏa thuận, ký kết Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn.

– Ngân hàng chính sách xã hội mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn cho khách hàng.

– Khách hàng nộp tiền vào ngân hàng chính sách xã hội nơi nhận tiền gửi có kỳ hạn.

Hồ sơ thực hiện

– Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn (04 bản chính).

– Giấy tờ xác minh thông tin của khách hàng:

– Giấy tờ xác minh thông tin cá nhân của khách hàng là cá nhân:

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực (01 bản chính). Giấy khai sinh của cá nhân chưa đủ 14 tuổi thực hiện gửi tiền thông qua người đại diện theo pháp luật (01 bản chính).

+ Thị thực hoặc các giấy tờ khác xác định thời hạn được phép cư trú của cá nhân tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp còn thời hạn hiệu lực (nếu có) (01 bản chính).

+ Trường hợp khách hàng thực hiện gửi tiền thông qua người đại diện theo pháp luật thì người đại diện phải xuất trình các giấy tờ sau: Giấy tờ xác minh thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật và Giấy chứng minh tư cách đại diện của người đại diện theo pháp luật (01 bản chính).

– Trường hợp khách hàng gửi tiền là tổ chức:

+ Quyết định thành lập hoặc Giấy phép hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ khác tương đương theo quy định của pháp luật (01 bản chính).

+ Giấy tờ xác minh thông tin cá nhân của người đại diện hợp pháp của tổ chức (01 bản chính)

+ Giấy chứng minh tư cách đại diện của người đại diện hợp pháp của tổ chức (01 bản chính).

+ Trường hợp người đại diện hợp pháp của tổ chức tại thời điểm ký kết hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn không đồng thời là người đại diện được ủy quyền quản lý, sử dụng tài khoản thanh toán thì người đại diện hợp pháp của tổ chức phải cung cấp thêm 01 bản chính hoặc bản sao có công chứng hoặc chứng thực Giấy tờ xác minh thông tin cá nhân và Giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của tổ chức để ngân hàng lưu hồ sơ

Thời hạn thực hiện

Ngay sau khi ngân hàng chính sách xã hội nơi thực hiện thủ tục nhận được hồ sơ của khách hàng.

>> Xem thêm: Thủ tục bảo đảm tiền vay bằng hình thức thế chấp tài sản

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Leave a Comment