Thủ tục khai báo thông tin tạm trú bằng phiếu khai báo tạm trú

Người khai báo thông tin tạm trú của người nước ngoài có thể thực hiện qua trang thông tin điện tử hoặc bằng phiếu khai báo tạm trú. Dưới đây là thủ tục khai báo thông tin tạm trú bằng phiếu khai báo tạm trú.

Khai và chuyển Phiếu khai báo tạm trú

Nếu như không thực hiện khai báo thông tin tạm trú của người nước ngoài qua trang thông tin điện tử thì người khai báo tạm trú thực hiện khai báo bằng phiếu khai báo tạm trú theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư 53/2016/TT-BCA như sau:

– Người khai báo liên hệ trực ban Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an (sau đây gọi chung là Công an cấp xã) để được cung cấp mẫu Phiếu khai báo tạm trú.

– Sau đó, người khai báo tạm trú ghi thông tin vào Phiếu khai báo tạm trú và chuyển trực tiếp Phiếu khai báo tạm trú cho trực ban Công an cấp xã nơi có cơ sở lưu trú trong thời hạn 12 giờ, đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.

Phiếu khai báo tạm trú có thể gửi trước qua fax hoặc thông báo thông tin qua điện thoại đến trực ban Công an cấp xã trước khi chuyển Phiếu khai báo tạm trú theo thời hạn quy định trên.

Xem thêm: Thủ tục khai báo tạm trú qua trang thông tin điện tử


Tiếp nhận Phiếu khai báo tạm trú

Trực ban Công an cấp xã tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài được khai báo bằng Phiếu khai báo tạm trú 24 giờ/07 ngày.

Trực ban Công an cấp xã kiểm tra Phiếu khai báo tạm trú, nếu chưa khai đầy đủ thì yêu cầu khai bổ sung ngay, thực hiện xác nhận, sao chụp hoặc ghi lại các thông tin đã tiếp nhận vào sổ trực ban và trả ngay Phiếu khai báo tạm trú cho người khai báo tạm trú; thông báo cho đồn biên phòng nơi có cơ sở lưu trú nếu người nước ngoài tạm trú tại các cơ sở lưu trú thuộc khu vực biên giới.

Xem thêm: Cấp chứng nhận tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Trình tự cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài hiện nay

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Thủ tục khai báo thông tin tạm trú bằng phiếu khai báo tạm trú” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment