Thủ tục khai báo tạm trú qua trang thông tin điện tử

Người khai báo tạm trú tiến hành việc nhận tài khoản khai báo theo quy định. Dưới đây là thủ tục khai báo tạm trú qua trang thông tin điện tử theo quy định mới nhất.

Thủ tục nhận tài khoản khai báo tạm trú

Để thực hiện việc khai báo thông tin tạm trú của người nước ngoài qua trang thông tin điện tử thì người khai báo phải có tài khoản khai báo.

Theo đó, người khai báo tạm trú phải thực hiện một số thao tác quy định tại Điều 4 Thông tư 53/2016/TT-BCA để được cấp tài khoản khai báo tạm trú. Cụ thể:

– Người khai báo tạm trú truy cập Trang thông tin điện tử của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt cơ sở lưu trú (sau đây viết tắt là Trang thông tin điện tử);

– Người khai báo tạm trú cung cấp thông tin về tên, loại hình, địa chỉ, số điện thoại, email của cơ sở lưu trú; họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của mình để nhận tài khoản khai báo.

Khi có thay đổi các thông tin liên quan đến tài khoản khai báo phải cập nhật sửa đổi, bổ sung ngay thông tin đó trên Trang thông tin điện tử.

Xem thêm: Không đăng kí tạm trú có bị phạt không? Ai là người chịu phạt?

Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú theo quy định mới nhất


Thủ tục khai báo tạm trú qua trang thông tin điện tử

Sau khi được nhận tài khoản khai báo tạm trú, người khai báo tạm trú thực hiện các bước theo quy định tại Điều 5 Thông tư 53/2016/TT-BCA để khai báo thông tin tạm trú của người nước ngoài.

Bước 1: Truy cập vào tài khoản khai báo tạm trú

Người khai báo tạm trú truy cập Trang thông tin điện tử, đăng nhập tài khoản khai báo để thực hiện việc khai báo thông tin tạm trú.

Việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử phải thực hiện ngay khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.

Bước 2: Khai báo thông tin tạm trú

– Người khai báo tạm trú tiến hành khai báo thông tin liên quan đến người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam.

Thông tin khai báo tạm trú gồm: Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, thời gian dự kiến tạm trú của người nước ngoài. Có thể nhập theo từng trường hợp vào các ô nhập dữ liệu hoặc chuyển tập tin nhập đính kèm theo tập tin mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử.

– Người khai báo tạm trú kiểm tra, sửa đổi, bổ sung các thông tin trước khi xác nhận lưu thông tin; kiểm tra mục quản lý thông tin khai báo tạm trú để xác định hệ thống đã tiếp nhận, nếu hệ thống chưa tiếp nhận thì thực hiện nhập lại thông tin.

Bước 3: Tiếp nhận thông tin tạm trú

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài được khai báo qua Trang thông tin điện tử 24 giờ/07 ngày; thông báo cho đồn biên phòng nơi có cơ sở lưu trú nếu người nước ngoài tạm trú tại các cơ sở lưu trú thuộc khu vực biên giới.

Xem thêm: Cấp chứng nhận tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment