Thu hồi và cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc hiện nay

Luật kiến trúc 2019 quy định cụ thể về các trường hợp bị thu hồi và cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Cụ thể như sau:

Các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị thu hồi nếu thuộc một trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật kiến trúc 2019 sau đây:

– Không còn đủ điều kiện cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc;

– Giả mạo trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc;

– Vi phạm nghiêm trọng Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề;

– Có sai sót chuyên môn kỹ thuật trong hành nghề kiến trúc gây hậu quả nghiêm trọng theo kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Bị cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc liên quan về kiến trúc theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

Xem thêm: Trình tự cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo quy định mới nhất


Các trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Luật kiến trúc 2019, chứng chỉ hành nghề kiến trúc được cấp lại trong trường hợp sau đây:

– Chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị mất hoặc hư hỏng;

– Thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Trong trường hợp bị thu hồi, chứng chỉ hành nghề kiến trúc chỉ được cấp lại sau 12 tháng kể từ ngày bị thu hồi đối với trường hợp vi phạm nghiêm trọng Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề hoặc có sai sót chuyên môn kỹ thuật trong hành nghề kiến trúc gây hậu quả nghiêm trọng theo kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chứng chỉ này cũng chỉ được cấp lại sau 12 tháng kể từ ngày hết thời gian bị cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc liên quan về kiến trúc khi bảo đảm các điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề.

Xem thêm: Trình tự gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo quy định mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Thu hồi và cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc hiện nay” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment