Thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính hiện nay

Giáo dục tại xã, phương, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng;…là những biện pháp xử lý hành chính hiện nay. Để áp dụng, người có thẩm quyền quyết định phải chú ý đến thời hiệu của từng biện pháp. Vậy thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính hiện nay được quy định thế nào?

Đối với biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, thời hiệu áp dụng các biện pháp này được quy định như sau:

Thời hiệu áp dụng Trường hợp áp dụng
01 năm, kể từ ngày có hành vi vi phạm Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự.
06 tháng, kể từ ngày có hành vi vi phạm Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự;

Hoặc kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc hành vi xâm phạm tài sản của cơ quan, tổ chức; tài sản, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân hoặc người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội 02 lần trở lên trong 06 tháng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên.

03 tháng kể từ ngày có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định

Xem thêm: Các hình thức xử lý vi phạm hành chính và nguyên tắc áp dụng

Đối tượng nào bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện nay?


Đối với biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng

Thời hiệu áp dụng biện pháp này được xác định như sau:

Thời hiệu áp dụng Trường hợp áp dụng
01 năm, kể từ ngày có hành vi vi phạm

+ Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự.

+ Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý quy định tại Bộ luật hình sự.

06 tháng + Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý

+ Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi 02 lần trở lên trong 06 tháng thực hiện các hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng đối với mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Xem thêm: Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực theo Luật xử lý vi phạm hành chính


Đối với biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là biện pháp xử lý hành chính áp dụng với một số đối tượng luật định để lao động, học văn hoá, học nghề, sinh hoạt dưới sự quản lý của cơ sở giáo dục bắt buộc.

Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là 01 năm, kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối một trong các hành vi vi phạm sau:

– Hành vi xâm phạm tài sản của tổ chức trong nước hoặc nước ngoài;

– Tài sản, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân, của người nước ngoài;

– Vi phạm trật tự, an toàn xã hội 02 lần trở lên trong 06 tháng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú ổn định.

Xem thêm: Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định chứng từ kế toán


Đối với biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người có hành vi sử dụng may túy trái phép để chữa bệnh, lao động, học văn hóa, học nghề dưới sự quản lý của cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là 03 tháng, kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi sử dụng ma túy trái phép lần cuối bị phát hiện và lập biên bản theo quy định.

Xem thêm: Phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về báo cáo tài chính

Một số hành vi vi phạm và mức xử phạt liên quan đến Báo cáo tài chính

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Xác định thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment