Thế nào là Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính?

Thế nào là Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính? Việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính cần dựa trên nguyên tắc gì?

Về khái niệm

Vi phạm hành chính là một trong những vi phạm phổ biến trong đời sống xã hội. Chính vì vậy, cần thiết có một cơ chế để quản lý, lưu trữ về các chủ thể vi phạm, các hành vi vi phạm, biện pháp xử phạt. Theo đó, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính được xây dựng.

Khoản 3 Điều 3 Nghị định 20/2016/NĐ-CP có quy định như sau:

Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính là tập hp dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính được xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng thông qua phương tiện điện tử nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật.

Xem thêm: Xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản được quy định như thế nào?

Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản trong trường hợp nào?


Về nguyên tắc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 20/2016/NĐ-CP, việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về vi phạm hành chính phải đảm bảo 05 nguyên tắc sau:

1. Tuân thủ quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Công nghệ thông tin và Nghị định này.

2. Bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời.

3. Phân định rõ ràng quyền hạn, trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, người có thẩm quyền.

4. Khai thác, sử dụng đúng Mục đích, bảo đảm bí mật thông tin của tổ chức bị xử phạt, cá nhân bị xử lý vi phạm hành chính.

5. Quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Xem thêm: Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính


Những hành vi bị nghiêm cấm

Pháp luật quy định về các hành vi bị cấm liên quan đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 6 Nghị định 20/2016/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư 13/2016/TT-BTP bao gồm:

Truy cập trái phép vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

Cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận dữ liệu.

Làm sai lệch hoặc thay đổi, xóa, hủy dữ liệu trái phép.

Cung cấp thông tin trái pháp luật hoặc lợi dụng việc cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính để trục lợi.

Phá hoại cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thông tin hoặc phát tán vi rút máy tính.

Sử dụng thông tin khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính không đúng Mục đích.

– Không thực hiện, trì hoãn thực hiện việc cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin theo quy định.

– Cố ý làm thất lạc dữ liệu.

– Làm lộ phương thức kết nối, địa chỉ và mã khóa truy nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính đã được cấp.

– Khai thác dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính ngoài phạm vi các trường thông tin được chia sẻ.

– Cung cấp, chia sẻ thông tin khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân khác.

Xem thêm: Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản

Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Thế nào là Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính?” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Leave a Comment