Quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan thuế

Cơ quan Thuế có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012. Theo đó, quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan thuế được thể hiện cụ thể như sau:

Công chức Thuế đang thi hành công vụ 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, công chức Thuế đang thi hành công vụ có quyền:

– Phạt cảnh cáo;

– Phạt tiền đến 500.000 đồng.

Xem thêm: Các hình thức xử lý vi phạm hành chính và nguyên tắc áp dụng


Đội trưởng Đội Thuế

Quyền xử phạt vi phạm hành chính của Đội trưởng Đội Thuế được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 44 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 bao gồm:

– Phạt cảnh cáo;

– Phạt tiền đến 2.500.000 đồng.

Xem thêm: Đối tượng nào bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện nay?


Chi cục trưởng Chi cục Thuế

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, Chị cục trưởng Chi cục Thuế có quyền:

– Phạt cảnh cáo;

– Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

– Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức 25.000.000 đồng;

– Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả sau:

+ Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

+ Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật;

+ Các biện pháp khắc phục hậu quả khác do Chính phủ quy định.

Xem thêm: Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán


Cục trưởng Cục Thuế

Khoản 4 Điều 44 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cục trưởng có quyền:

– Phạt cảnh cáo;

– Phạt tiền đến 70.000.000 đồng;

– Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 70.000.000 đồng;

– Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả sau:

+ Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

+ Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật;

+ Các biện pháp khắc phục hậu quả khác do Chính phủ quy định.

Xem thêm: Xác định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành

Xử phạt hành chính vi phạm về thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường


Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế 

Quyền xử phạt vi phạm hành chính của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế được quy định tại khoản 5 Điều 44 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 cụ thể như sau:

– Phạt cảnh cáo;

– Phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực thuế quy định tại Điều 24 của Luật này;

– Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

– Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả sau:

+ Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

+ Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật;

+ Các biện pháp khắc phục hậu quả khác do Chính phủ quy định.

Xem thêm: Tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trong xử phạt vi phạm hành chính

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment