Quy trình vận hành hồ chứa nước được quy định như nào?

Quy trình vận hành hồ chứa nước được quy định như nào? Muốn điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thì cá nhân, tổ chức cần chuẩn bị giấy tờ gì?

Khái niệm về hồ chứa nước

Hồ chứa nước là công trình được hình thành bởi đập dâng nước và các công trình có liên quan để tích trữ nước, có nhiệm vụ chính là điều tiết dòng chảy, cắt, giảm lũ, cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt, phát điện và cải thiện môi trường; bao gồm h chứa thủy lợi và h chứa thủy điện.

Nội dung chính của quy trình vận hành hồ chứa nước

– Cơ sở pháp lý để lập quy trình, nguyên tắc vận hành công trình, thông số kỹ thuật chủ yếu, nhiệm vụ công trình;

– Quy định quy trình vận hành cửa van (nếu có); quy định cụ thể về vận hành hồ chứa nước trong mùa lũ, mùa kiệt trong trường hợp bình thường và trong trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, úng, ô nhiễm nguồn nước và trong tình huống khẩn cấp;

– Quy định chế độ quan trắc, cung cp thông tin về quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng theo quy định;

– Công tác cảnh báo khi vận hành xả lũ trong trường hợp bình thường và trong tình huống khẩn cấp, cảnh báo khi vận hành phát điện bao gồm: Quy định khoảng thời gian tối thiểu phải thông báo trước khi vận hành mở cửa xả nước đầu tiên; tín hiệu cảnh báo, thời điểm cảnh báo, vị trí cảnh báo; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc phát lệnh, truyền lệnh, thực hiện lệnh vận hành xả lũ; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc phát tin, truyền tin, nhận tin cảnh báo xả lũ;

– Quy định về dòng chảy tối thiểu (nếu có);

– Quy định trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa nước theo quy định;

– Quy định về tổ chức thực hiện và trường hợp sửa đổi, bổ sung quy trình vận hành hồ chứa nước.

Trách nhiệm lập và điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa nước

– Chủ đầu tư xây dựng đập, hồ chứa nước lập quy trình vận hành hồ chứa nước, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước khi tích nước và bàn giao cho tổ chức, cá nhân khai thác, cơ quan quản lý nhà nước về thủy lợi, thủy điện, phòng, chống thiên tai;

– Đối với hồ chứa nước đang khai thác mà chưa có quy trình vận hành thì tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy lợi hoặc chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm lập quy trình vận hành, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt chậm nhất sau 01 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;

– Định kỳ 5 năm hoặc khi quy trình vận hành không còn phù hợp, tổ chức cá nhân khai thác đp, h chứa thủy lợi hoc ch s hu đp, h cha thủy điện có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Thủ tục điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa thủy điện

Thủ tục thực hiện

– Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp – Bộ Công Thương.

– Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận xem xét, kiểm tra; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị điều chỉnh quy trình vận hành để hoàn chỉnh theo quy định.

– Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị điều chỉnh để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Hồ sơ chuẩn bị

– Tờ trình đề nghị điều chỉnh

– Dự thảo quy trình;

– Báo cáo thuyết minh kết quả tính toán kỹ thuật;

– Bản đồ hiện trạng công trình;

– Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan;

– Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có)

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị phê duyệt để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

>> Xem thêm: Cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện

Trên đây là quy định pháp luật Quy trình vận hành hồ chứa nước. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn 1900 2525 11.

Leave a Comment