Quy trình cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài theo quy định mới nhất

Hộ chiếu phổ thông có thể được cấp tại nước ngoài. Và dưới đây là quy trình cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài theo quy định mới nhất.

Hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài

Căn cứ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 16 Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, người đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

– Tờ khai theo mẫu đã điền đầy đủ thông tin, 02 ảnh chân dung;

– Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đi với người chưa đủ 14 tuổi;

– Hộ chiếu phổ thông cấp lần gần nhất đối với người đã được cấp hộ chiếu; trường hợp hộ chiếu bị mt phải kèm đơn báo mất hoặc thông báo về việc đã tiếp nhận đơn của cơ quan có thẩm quyền;

– Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân đối với trường hợp có sự thay đổi thông tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu đã cấp lần gần nhất;

– Bản chụp có chng thực giấy tờ do cơ quan có thm quyền của Việt Nam cấp chứng minh người đại diện hợp pháp đối vi người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự, người chưa đủ 14 tui. Trường hợp bản chụp không có chứng thực thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

Xem thêm: Đối tượng cấp hộ chiếu phổ thông theo quy định mới nhất


Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài

Cơ quan có thẩm quyền cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài cho người đề nghị theo trình tự, thủ tục dưới đây:

Bước 1: Chuẩn bị, nộp hồ sơ

Hồ sơ được chuẩn bộ thành 01 bộ theo quy định trên.

Hồ sơ được nộp tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước người đó cư trú. Đề nghị cấp hộ chiếu từ lần thứ hai thực hiện tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi thuận lợi.

Khi nộp, người đề nghị phải xuất trình giấy tờ tùy thân do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Trường hợp không có hộ chiếu Việt Nam, giấy tờ tùy thân do cơ quan có thm quyền của Việt Nam cấp thì xuất trình giấy tờ tùy thân do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp và giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam hoặc giấtờ làm căn cứ để xác định quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Người được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tiếp nhận tờ khai, ảnh chân dung, giấy tờ liên quan; kiểm tra, đối chiếu với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; chụp ảnh, thu thập vân tay của người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử lần đầu; cấp giấy hẹn trả kết quả.

Bước 3. Trả kết quả

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu và 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị cấp hộ chiếu lần thứ hai trở đi, nếu đủ căn cứ để cấp hộ chiếu, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại nơi tiếp nhận đề nghị cấp hộ chiếu trả kết quả cho ngưi đề nghị và thông báo bằng văn bản cho Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Cơ quan Lãnh sự Bộ Ngoại giao trong trường hợp chưa kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Trường hợp chưa đủ căn cứ để cấp hộ chiếu hoặc cần kéo dài thời gian để xác định căn cứ cp hộ chiếu, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trả lời bằng văn bản cho người đề nghị, nêu lý do.

Xem thêm: Trình tự cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước hiện nay

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Quy trình cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài theo quy định mới nhất” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment