Quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên

Người chưa thành niên khi có những hành vi vi phạm về quản lý nhà nước được điều chỉnh bởi Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 có thể bị xử lý vi phạm. Dưới đây là quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên.

Hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả

Người chưa thành niên vi phạm hành chính trong một số trường hợp cụ thể thì bị áp dụng các hình thức xử phạt và biện pháp khắc hậu quả theo quy định tại Điều 135 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012. Cụ thể như sau:

Hình thức xử phạt

Các hình thức xử phạt áp dụng đối với người chưa thành niên bao gồm:

– Cảnh cáo;

– Phạt tiền;

– Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Biện pháp khắc phục hậu quả

Các biện pháp khắc phục hậu quả áp dụng đối với người chưa thành niên bao gồm:

– Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

– Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh;

– Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường; văn hóa phẩm có nội dung độc hại;

– Buộc nộp lại khoản thu bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái với quy định của pháp luật.

Xem thêm: Biện pháp khắc phục hậu quả trong xử lý vi phạm hành chính

Thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính hiện nay


Áp dụng biện pháp xử lý hành chính

Người chưa thành niên có thể bị áp dụng một trong hai biện pháp xử lý hành chính sau:

1. Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Người chưa thành niên bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn phải được cha mẹ hoặc người giám hộ quản lý, trường hợp không có nơi cư trú ổn định thì phải ở tại cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em; được đi học hoặc tham gia các chương trình học tập hoặc dạy nghề khác; tham gia các chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống tại cộng đồng.

2. Biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

Xem thêm: Thực hiện biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng


Thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính

Căn cứ theo quy định tại Điều 137 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, người chưa thành niên được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt mà không tái phạm. 

Người chưa thành niên bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính nếu trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử lý hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử lý mà không tái phạm thì được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Xem thêm: Quy định về biện pháp áp giải người theo quy định hiện hành

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment