Quy định về số lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi vi phạm hành chính

Khi thực hiện hành vi vi phạm hành chính, chủ thể vi phạm có thể thu được lợi ích nhất định. Chính vì vậy, pháp luật quy định về số lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi vi phạm hành chính và cách thức xử lý như sau:

Xác định số lợi bất hợp pháp

Số lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi vi phạm hành chính là khoản lợi ích mà tổ chức, cá nhân thu được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính, gồm: tiền; giấy tờ có giá; tài sản và vật có giá. Số lợi bất hợp pháp này được xác định như sau:

Số lợi bất hợp pháp Căn cứ xác định Căn cứ pháp lý

Tiền

Số lợi bất hợp pháp thu được bằng tiền là toàn bộ số tiền tổ chức, cá nhân thu được từ hành vi vi phạm hành chính.

Căn cứ để xác định số tiền tổ chức, cá nhân vi phạm thu được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính bằng (=) số lượng hàng hóa, khối lượng dịch vụ đã chuyển nhượng, tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định nhân (x) với đơn giá. 

Điều 5 Thông tư 149/2014/TT-BTC
Giấy            tờ có giá                                      

Số lợi bất hợp pháp thu được bằng giấy tờ có giá là toàn bộ giấy tờ có giá mà tổ chức, cá nhân vi phạm thu được từ hành vi vi phạm hành chính. Bao gồm:

– Trái phiếu

– Hối phiếu

– Tín phiếu

– Kỳ phiếu

– Séc

– Công trái

– Các loại chứng khoán theo quy định của Luật chứng khoán.

– Các loại giấy tờ có giá khác theo quy định của Luật chuyên ngành.

Điều 6 Thông tư 149/2014/TT-BTC

Tài sản và vật có giá

Số lợi bất hợp pháp bằng tài sản hoặc vật có giá là tài sản hoặc vật có giá mà tổ chức, cá nhân vi phạm thu được từ hành vi vi phạm hành chính. Điều 7 Thông tư 149/2014/TT-BTC

Xem thêm: Thế nào là Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính?

Sử dụng thông tin tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính


Xử lý số lợi bất hợp pháp 

Số lợi bất hợp pháp được xác định từ khi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính đến thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm hoặc có quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Số lợi bất hợp pháp có được bao gồm tiền, giấy tờ có giá, tài sản và vật có giá tại Thông tư này để sung vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment