Phải đóng bao nhiêu tháng trước khi sinh để được hưởng chế độ thai sản

 Tóm tắt câu hỏi:

 Chào Luật sư,

Tôi tham gia bảo hiểm xã hội tại công ty cũ từ tháng 08.2015 đến tháng 11.2016. Từ tháng 12.2016, tôi sang công ty khác làm việc nhưng chưa được tham gia bảo hiểm xã hội. Hiện tại, tôi đang mang thai ở tháng thứ 5 và dự kiến tháng 10.2017 sẽ sinh con. Tôi có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản không?

Luật sư tư vấn:

Công ty TNHH Tư vấn Pháp Luật Số Việt Nam cảm ơn chị đã tin tưởng khi gửi câu hỏi đến Pháp Luật Số. Với thắc mắc của anh/chị, Luật sư Phạm Hồng Phúc tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 31 Luật BHXH 2014, điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với Lao động nữ được quy định như sau:

– Lao động nữ sinh con phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;

– Lao động nữ sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh conkhi sinh con.

– Lao động nữ đủ một trong hai điều kiện nêu trên mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con thì vẫn được hưởng chế độ thai sản.

Đối chiếu với trường hợp của chị:

Theo hồ sơ chị cung cấp, chị dự kiến sinh con vào tháng 10/2017, đã dừng đóng BHXH từ tháng 11/2016.

Căn cứ theo quy định của Luật BHXH 2014 nêu trên, thời gian 12 tháng đóng bảo hiểm xã hội để xét điều kiện hưởng chế độ thai sản của chị sẽ được tính từ tháng 10/2016 (nếu con chị được sinh ra trước ngày 15/10/2017) hoặc từ tháng 11/2017 (nếu con chị được sinh ra sau ngày 15/11/2017).

Như vậy, tính đến thời điểm sinh con dự kiến, thời hạn đóng bảo hiểm xã hội của chị chỉ được 01 hoặc 02 tháng. Do đó, chị không đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản.

 

Leave a Comment