Pháp Luật Số

Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-BYT của Bộ Nội vụ-Bộ Y tế-Bộ Tài chính-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ, mức hỗ trợ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ…

Quyết định 21/2014/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh

Ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tư 23/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp…

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hòa Bình

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời…

Thông tư 68/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Giao…

Thông tư 23/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

Thông tư 158/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản…

Thông tư 57/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Quy định về bảo đảm an ninh tại cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

Quyết định 442/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ

Quyết định 33/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang

Về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập do…
Cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ được nổ súng khi nào trong lúc thi hành nhiệm vụ

Cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ được nổ súng khi nào trong lúc thi hành nhiệm vụ

29/09/2021 Pháp luật và cuộc sống

Cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ được nổ súng khi nào. Theo luật cảnh vệ mới, có rất nhiều trường hợp cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ được phép nổ súng. Căn cứ

Chi tiết >
Cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ được nổ súng khi nào trong lúc thi hành nhiệm vụ

Cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ được nổ súng khi nào trong lúc thi hành nhiệm vụ

29/09/2021

Cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ được nổ súng khi nào. Theo luật cảnh vệ mới, có rất nhiều trường hợp cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ được phép nổ súng. Căn cứ

Xem thêm
Cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ được nổ súng khi nào trong lúc thi hành nhiệm vụ

Cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ được nổ súng khi nào trong lúc thi hành nhiệm vụ

29/09/2021

Cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ được nổ súng khi nào. Theo luật cảnh vệ mới, có rất nhiều trường hợp cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ được phép nổ súng. Căn cứ

Xem thêm