Những lưu ý về cấp thị thực cho người nước ngoài từ 01/7/2020

Người nước ngoài được cấp thị thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Dưới đây là những lưu ý về cấp thị thực cho người nước ngoài từ 01/7/2020.

Về hình thức cấp thị thực

Trước đây, thị thực được cấp cho người nước ngoài dưới 2 dạng là: cấp vào hộ chiếu hoặc được cấp rời.

Nhưng kể từ ngày 01/7/2020, thị thực cấp cho người nước ngoài còn có thể dựa trên hình thức giao dịch điện tử. Thị thực cấp qua giao dịch điện tử đó chính là thị thực điện tử.

Như vậy, thị thực có thể được cấp trên 03 hình thức:

– Cấp vào hộ chiếu;

– Cấp rời;

– Thị thực điện tử.


Về giá trị sử dụng

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014, thị thực có giá trị một lần hoặc nhiều lần.

Từ ngày 01/7/2020, thị thực vẫn được cấp với giá trị một lần hoặc nhiều lần.

Tuy nhiên, đối với một số trường hợp thì thị thực chỉ được cấp có giá trị một lần. Đó chính là thị thực điện tử và thị thực cấp theo danh sách xét duyệt nhân sự của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài tham quan, du lịch bằng đường biển hoặc quá cảnh đường biển có nhu cầu vào nội địa tham quan, du lịch theo chương trình do doanh nghiệp lữ hành quốc tế tại Việt Nam tổ chức; thành viên tàu quân sự nước ngoài đi theo chương trình hoạt động chính thức của chuyến thăm ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tàu, thuyền neo đậu.


Về chuyển đổi mục đích

Trước nay, ta chưa từng thấy tiền lệ nào được thay đổi mục đích thị thực. Tuy nhiên, kể từ ngày 01/7/2020 khi Luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019 chính thức có hiệu lực pháp luật thì có một số trường hợp được chuyển đổi mục đích thị thực.

Đó là:

– Có giấy tờ chứng minh là nhà đầu tư hoặc người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Có giấy tờ chứng minh quan hệ là cha, mẹ, vợ, chồng, con với cá nhân mời, bảo lãnh;

– Được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh vào làm việc và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động;

– Nhập cảnh bằng thị thực điện tử và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Xem thêm:Được phép chuyển đổi mục đích thị thực từ ngày 01/7/2020

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Những lưu ý về cấp thị thực cho người nước ngoài từ 01/7/2020” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment