Người thừa kế của thành viên hợp danh trong công ty hợp danh

Người thừa kế của thành viên hợp danh trong công ty danh có đương nhiên trở thành thành viên hợp danh hay không? Pháp luật quy định như thế nào? Sau đây, Pháp Luật Số sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc về vấn đề này.

Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nghị định 78/2015/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 108/2018/NĐ-CP

Điều kiện để người thừa kế của thành viên hợp danh trở thành thành thành viên hợp danh

Căn cứ theo điểm h khoản 1 điều 176 Luật Doanh nghiệp năm 2014, trường hợp thành viên hợp danh chết. Người thừa kế có thể trở thành thành viên hợp danh nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận. 

Nếu không được chấp thuận, người thừa kế được hưởng phần giá trị tài sản tại công ty của thành viên hợp danh đó. Sau khi đã trừ đi phần nợ thuộc trách nhiệm của thành viên đó.

Nếu Điều lệ công ty không quy định hoặc quy định không khác với quy định pháp luật. Quyết định vấn đề tiếp nhận thành viên hợp danh mới phải được ít nhất ba phần tư tổng số thành viên hợp danh chấp thuận.

>> Xem thêm: Thành viên hợp danh trong công ty hợp danh

Thông báo với cơ quan nhà nước về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Việc thông báo với cơ quan nhà nước về việc thay đổi đăng ký kinh doanh là điều bắt buộc nếu thành viên hợp danh thay đổi.

Người thừa kế trở thành thành viên hợp danh

Trong trường hợp hội đồng thành viên chấp thuận người thừa kế trở thành thành viên hợp danh. Công ty sẽ phải thực hiện thủ tục sau: 

Công ty sẽ gửi một bộ hồ sơ, thông báo về việc thay đổi thành viên hợp danh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Phòng Đăng ký kinh doanh traGiấy biên nhận. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Người thừa kế không trở thành thành viên hợp danh

Trong trường hợp Hội đồng thành viên không chấp thuận người thừa kế trở thành thành viên hợp danh. Công ty sẽ thực hiện thủ tục như sau: 

Công ty sẽ gửi một bộ hồ sơ, thông báo về việc thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ góp vốn của công ty. Gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Phòng Đăng ký kinh doanh traGiấy biên nhận. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

>> Xem thêm: Thay đổi thành viên hợp danh trong công ty hợp danh

Hồ sơ về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Hồ sơ vê việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty hợp danh trong trường hợp thay đổi thành viên hợp danh có người thừa kế như sau.

Người thừa kế trở thành thành viên hợp danh

Công ty sẽ phải chuẩn bị một bộ hồ sơ. Bao gồm:

 • Thông báo thay đổi thành viên hợp danh. (Nội dung thông báo được quy định tại điều 42 Nghị định 78/2015/NĐ-CP).
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên mới
 • Nghị quyết của Hội đồng thành viên và Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên.
 • Giấy khai tử của thành viên hợp danh đã chết.
 • Giấy tờ chứng minh thừa kế. Như di chúc của thành viên hợp danh chết, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu,…
 • Giấy ủy quyền, giới thiệu người đi nộp hồ sơ. 

>>>Xem thêm: Chuyển nhượng vốn góp của thành viên hợp danh

3.2. Người thừa kế không trở thành thành viên hợp danh

Công ty sẽ chuẩn bị một bộ hồ sơ. Bao gồm:

 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ góp vốn của công ty. (Nội dung thông báo được quy định tại điều 44 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 108/2018/NĐ-CP)
 • Quyết định của Hội đồng thành viên
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật đầu tư.
 • Giấy khai tử của thành viên hợp danh đã mất.
 • Chứng từ thanh toán phần giá trị tài sản của thành viên hợp danh đã chết cho người thừa kế.

>> Xem thêm: Vấn đề rút vốn khỏi công ty hợp danh theo Luật Doanh nghiệp 2014

Trên đây là những thông tin cơ bản về Người thừa kế của thành viên hợp danh trong công ty hợp danh. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Pháp Luật Số – đơn vị cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh chuyên nghiệp nhất.

Leave a Comment