Người sử dụng lao động không có quyền bắt buộc lao động nữ tạm hoãn hợp đồng lao động

Tóm tắt câu hỏi:

Chào Luật sư,

Lao động nữ đang mang thai thì người sử dụng lao động có được quyền bắt buộc lao động nữ tạm hoãn hợp đồng lao động k ạ? Sức khỏe lao động bình thường.

Luật sư tư vấn:

Công ty TNHH Tư vấn Pháp Luật Số Việt Nam cảm ơn chị đã tin tưởng khi gửi câu hỏi đến Pháp Luật Số. Với thắc mắc của anh/chị, Luật sư Phạm Hồng Phúc tư vấn như sau:

Trước hết để giải đáp vấn đề, chị cần biết một số quy định về tạm hoãn hợp đồng lao động được quy định tại Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

* Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động được quy định tại Điều 32 Luật lao động 2012 gồm:

1. Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự.

2. Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

3. Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

4. Lao động nữ mang thai theo quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

5. Các trường hợp khác do hai bên thoả thuận.

* Đối với vấn đề tạm hoãn hợp đồng lao động do lao động nữ mang thai được quy định tại Điều 156 Bộ luật lao động 2012 như sau: Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Thời hạn mà lao động nữ phải báo trước cho người sử dụng lao động tuỳ thuộc vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.

Căn cứ quy định này, quyền đơn Phương tạm hoãn hợp đồng lao động là của Lao động nữ mang thai, người sử dụng lao động không có quyền tạm hoãn trong trường hợp này.

Như vậy, căn cứ vào các quy định cuản pháp luật Pháp Luật Số dẫn chiếu ở trên, người sử dụng lao động không có quyền bắt buộc lao động nữ tạm hoãn hợp đồng lao động (quyền đơn Phương tạm hoãn hợp đồng lao động) do Lao động nữ đang mang thai. Người sử dụng lao động chỉ có quyền thỏa thuận với lao động nữa mang thai về việc tạm hoãn hợp đồng lao động theo khoản 5 Điều 32 Bộ luật lao động.

Leave a Comment