Mức phạt vi phạm liên quan đến hoạt động báo chí

Họat động báo chí là một trong những hoạt động phổ biến hiện nay. Việc thực hiện các hoạt động liên quan đến báo chí phải được thực hiện đúng pháp luật. Dưới đây là mức phạt vi phạm liên quan đến hoạt động báo chí gửi đến bạn đọc.

Vi phạm quy định về hoạt động nghề nghiệp, sử dụng thẻ nhà báo

Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Nghị định 159/2013/NĐ-CP, người có các hành vi vi phạm về hoạt động nghề nghiệp, sử dụng thẻ nhà báo thì bị phạt như sau:

Hành vi vi phạm Mức phạt tiền Hình phạt bổ sung
– Cho người khác mượn thẻ nhà báo để hoạt động báo chí;

– Sử dụng thẻ nhà báo của người khác để hoạt động báo chí;

– Sử dụng thẻ nhà báo đã bị sửa chữa, tẩy xóa, hết hạn sử dụng để hoạt động báo chí;

– Sử dụng thẻ phóng viên nước ngoài do Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp đã hết hạn sử dụng hoặc tác nghiệp không mang theo giấy phép hoạt động báo chí khi hoạt động báo chí tại Việt Nam.

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng
– Mạo danh nhà báo, phóng viên để hoạt động báo chí;

– Lợi dụng tư cách nhà báo, phóng viên can thiệp, cản trở hoạt động đúng pháp luật của tổ chức, cá nhân.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng                                                        – Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được;

– Buộc thu hồi thẻ nhà báo đối với người lợi dụng tư cách nhà báo, phóng viên can thiệp, cản trở hoạt động đúng pháp luật của tổ chức, cá nhân.

Lợi dụng tư cách nhà báo, phóng viên để trục lợi. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng – Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được;

– Buộc thu hồi thẻ nhà báo.

Xem thêm: Mức phạt vi phạm quy định về giấy phép trong hoạt động báo chí, xuất bản


Hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí

Đối với hành vi cản trở pháp luật hoạt động báo chí thì bị xử phạt theo quy định tại Điều 7 Nghị định 159/2013/NĐ-CP như sau:

Hành vi vi phạm Mức phạt tiền Hình phạt bổ sung
Cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên.                                                                                          Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng                                                  
Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên khi đang hoạt động nghề nghiệp.                                                                                    Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng                         Buộc xin lỗi
– Uy hiếp tính mạng nhà báo, phóng viên;

– Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên;

– Thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên.                                                                                                                                                                                                              

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng                                                                                                                                           – Buộc xin lỗi;

– Buộc trả lại phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí đối với hành vi Thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên.

Xem thêm: Nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản

Triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Mức phạt vi phạm liên quan đến hoạt động báo chí” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment