Một vài quy định hiện nay về tổng biên tập nhà xuất bản

Nhà xuất bản khi thành lập phải có người có đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm tổng biên tập. Ở bài viết này, chúng tôi đưa ra một vài quy định hiện nay về tổng biên tập nhà xuất bản.

Tiêu chuẩn đối với tổng biên tập nhà xuất bản

Tổng biên tập nhà xuất bản phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn được quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật xuất bản 2012. Cụ thể như sau:

– Có chứng chỉ hành nghề biên tập;

– Có ít nhất 03 năm làm công việc biên tập tại nhà xuất bản hoặc cơ quan báo chí;

– Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Một vài điều cần biết về tổng giám đốc nhà xuất bản


Nhiệm vụ và quyền hạn của tổng biên tập

Tổng biên tập nhà xuất bản có nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật xuất bản 2012. Cụ thể bao gồm:

– Giúp tổng giám đốc (giám đốc) chỉ đạo việc tổ chức bản thảo;

– Tổ chức biên tập bản thảo;

– Đọc và ký duyệt đối với từng bản thảo để trình tổng giám đốc (giám đốc) nhà xuất bản ký quyết định xuất bản;

– Không được để lộ, lọt nội dung tác phẩm, tài liệu xuất bản trước khi phát hành làm ảnh hưởng đến quyền lợi của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả;

– Chịu trách nhiệm trước tổng giám đốc (giám đốc) nhà xuất bản và trước pháp luật về nội dung xuất bản phẩm của nhà xuất bản.

Xem thêm: Điều kiện thành lập nhà xuất bản theo quy định hiện nay

Thủ tục cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản hiện nay

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Một vài quy định hiện nay về tổng biên tập nhà xuất bản” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment