Một số quy định mới nhất về xuất cảnh đối với người nước ngoài

Xuất cảnh là việc người nước ngoài ra khỏi lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu của Việt Nam. Dưới đây là một số quy định mới nhất về xuất cảnh đối với người nước ngoài.

Điều kiện xuất cảnh

Người nước ngoài được xuất cảnh khi có đủ các điều kiện quy định tại khoản 12 Điều 1 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019 dưới đây:

– Có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế;

– Chứng nhận tạm trú, thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú còn giá trị;

– Không thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh.

Người nước ngoài sử dụng thị thực điện tử xuất cảnh phải đủ các điều kiện quy định trên và xuất cảnh qua các cửa khẩu quốc tế do Chính phủ quyết định.

Xem thêm: Điều kiện nhập cảnh của người nước ngoài vào Việt Nam

Người nước ngoài chưa được cho nhập khẩu vào Việt Nam


Các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh

Người nước ngoài có thể bị tạm hoãn xuất cảnh nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 28 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 dưới đây: 

– Đang là bị can, bị cáo, người có nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự hoặc đang là bị đơn, người bị kiện, người có nghĩa vụ liên quan trong vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, hôn nhân và gia đình;

– Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án, quyết định của Tòa án, quyết định của Hội đồng xử lý cạnh tranh;

– Chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế;

– Đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

– Vì lý do quốc phòng, an ninh.

Các trường hợp quy định trên không áp dụng đối với người đang chấp hành hình phạt tù bị dẫn giải ra nước ngoài để cung cấp chứng cứ theo quy định tại Điều 25 của Luật tương trợ tư pháp.

Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh không quá 03 năm và có thể gia hạn.

Xem thêm: Qúa cảnh áp dụng với người nước ngoài được quy định thế nào?


Buộc xuất cảnh

Người nước ngoài có thể bị buộc xuất cảnh trong trường hợp quy định tại Điều 30 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 dưới đây:

– Hết thời hạn tạm trú nhưng không xuất cảnh. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh quyết định buộc xuất cảnh đối với trường hợp này

– Vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định buộc xuất cảnh đối với trường hợp này.

Xem thêm: Quá cảnh hàng hóa và dịch vụ quá cảnh hàng hóa

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Một số quy định mới nhất về xuất cảnh đối với người nước ngoài” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment