Hợp đồng vận chuyển hành khách là gì? Đặc điểm của hợp đồng

Hợp đồng vận chuyển hành khách là gì? HĐ vận chuyển hành khách có những đặc điểm pháp lí đặc trưng nào để phân biệt với các HĐ dân sự khác?


Hợp đồng vận chuyển hành khách là gì

Điều 522 Bộ luật dân sự 2015 (BLDS) quy định Hợp đồng vận chuyển hành khách (HĐ vận chuyển hành khách) là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển chuyên chở hành khách, hành lý đến địa điểm đã định theo thỏa thuận, hành khách phải thanh toán cước phí vận chuyển.

Trong HĐ vận chuyển hành khách, chủ thể của HĐ là bên vận chuyển và hành khách. Bên vận chuyển có thể là pháp nhân hoặc các nhân được phép kinh doanh vận chuyển hành khách. Đối với một số loại phương tiện giao thông như máy bay, tàu hỏa do doanh nghiệp nhà nước đảm nhiệm

Hành khách là cá nhân đi trên các phương tiện giao thông vận tải có mua vé hợp lệ


Đặc điểm HĐ vận chuyển hành khách

Nắm được đặc điểm của HĐ vận chuyển hành khách mới có thể soạn thảo đúng và đạt mục đích của các chủ thể tham gia.

HĐ vận chuyển hành khách là hợp đồng song vụ

Bên vận chuyển có quyền yêu cầu hành khách mua vé theo quy định và chấp hành đầy đủ quy định về vận chuyển hành khách. Bên vận chuyển có nghĩa vụ xuất hành đúng giờ, trả khách đúng địa điểm.

Hành khách có nghĩa vụ mua vé và ngồi đúng chỗ quy định trên vé, trong thời gian vận chuyển phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của bên vận chuyển về an toàn giao thông. Bên hành khách có quyền yêu cầu bên vận chuyển chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông để đảm bảo an toàn tính mạng cho hành khách

vận chuyển hành khách là hợp đồng có đền bù

Vận chuyển hành khách là loại dịch vụ kinh doanh có điều kiện, tiền mua vé là lợi ích vật chất mà bên vận chuyển hướng tới. Nếu kinh doanh thua lỗ kéo dài, các doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hành khách buộc phải giả thể

vận chuyển hành khách là hợp đồng ưng thuận

Tính chất ưng thuận được thể hiện khi các bên thỏa thuận xong nội dung chính của HĐ thì HĐ có hiệu lực pháp luật làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên, việc thực hiện HĐ tùy thuộc vào ngày giờ thỏa thuận.


Hình thức HĐ vận chuyển hành khách

HĐ vận chuyển hành khách có thể được lập thành văn bản, bằng lời nói hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.

Hình thức văn bản

Vé tàu xe, vé máy bay, tàu sông, tàu biển có chứa đựng những điều khoản căn bản của HĐ gồm: giá vận chuyển, giờ khởi hành, địa điểm xuất phát, nơi đến, thời gian có giá trị của vé, những dấu hiệu của tổ chức vận chuyển (tên tàu xe, loại máy bay và số chuyến bay) Vé máy bay và tàu biển còn ghi rõ họ, tên và địa chỉ của khách hàng. Vé tàu xe, máy bay, ô tô, tàu biển mà hành khách mua là bằng chứng của việc giao kết HĐ vận chuyển hành khách giữa các bên và hành khách đã thanh toán cước phí vận chuyển

Hình thức miệng

HĐ vận chuyển hành khách được thể hiện dưới hình thức miệng là sự thỏa thuận giữa hành khách và bên vận chuyển về nội dung và hình thức vận chuyển. HĐ vận chuyển hành khách bằng taxi thường được giao kết dưới hình thức miệng. Hành khách lên xe và thanh toán tiền cước theo km đường đi.


Chủ thể của vận chuyển hành khách

Chủ thể của HĐ vận chuyển hành khách gồm bên vận chuyển và hành khách.

Xem thêm: Chủ thể của HĐ vận chuyển hành khách theo quy định hiện nay

Trên đây là nội dung Hợp đồng vận chuyển hành khách. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Pháp Luật Số.

Xem thêm: Hợp đồng dịch vụ là gì

Leave a Comment