Thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài có nhiều điểm khác so với ly hôn trong nước. Vấn đề này hiện nay còn gặp nhiều khó khăn và vướng mắc đối với nhiều