Hoãn và miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Trong một số trường hợp, cá nhân có thể được hoãn và miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Nghị định 221/2013/NĐ-CP quy định như sau:

Hoãn chấp hành quyết định

Người phải chấp hành quyết định nhưng chưa đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được hoãn chấp hành quyết định trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 221/2013/NĐ-CP sau đây:

– Đang ốm nặng có chứng nhận của bệnh viện;

– Gia đình có khó khăn đặc biệt được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.

Gia đình có khó khăn đặc biệt là gia đình gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, không có tài sản có giá trị để tạo thu nhập phục vụ sinh hoạt hoặc có bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con bị ốm nặng kéo dài, không có người chăm sóc mà người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là lao động duy nhất của gia đình đó và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.

Khi điều kiện hoãn chấp hành quyết định không còn thì quyết định được tiếp tục thi hành.

Xem thêm: Áp dụng biện pháp đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc


Miễn chấp hành quyết định

Người phải chấp hành quyết định nhưng chưa đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được miễn chấp hành quyết định theo một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 221/2013/NĐ-CP sau đây:

– Mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của bệnh viện;

– Trong thời gian hoãn chấp hành quyết định quy định tại Khoản 1 Điều này mà người đó có tiến bộ rõ rệt trong việc chấp hành pháp luật hoặc lập công hoặc không còn nghiện ma túy;

Người tiến bộ rõ rệt là người tích cực lao động, học tập, tham gia các phong trào chung của địa phương, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.

Người lập công là người dũng cảm cứu người, cứu được tài sản của Nhà nước, của tập thể hoặc của người khác và được Ủy ban nhân dân cấp xã khen thưởng; có sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị trong lao động, sản xuất, được cơ quan chức năng từ cấp tỉnh trở lên công nhận; có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và được tặng giấy khen của Công an hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên.

– Đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện.

Xem thêm: Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc


Thủ tục đề nghị hoãn, miễn chấp hành quyết định

Người phải chấp hành quyết định hoặc người đại diện hợp pháp của họ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị hoãn miễn bao gồm:

– Đơn đề nghị hoãn, miễn chấp hành quyết định của người phải chấp hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ;

– Tài liệu chứng minh thuộc diện được hoãn, miễn chấp hành quyết định.

Hồ sơ đề nghị gửi Tòa án nhân dân cấp huyện nơi ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để được xem xét giải quyết.

Xem thêm: Điều kiện cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy

Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Hoãn và miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment