Hộ kinh doanh có được xuất hóa đơn giá trị gia tăng không?

Hóa đơn giá trị gia tăng là gì? Hộ kinh doanh có được xuất hóa đơn giá trị gia tăng? Sau đây Pháp Luật Số sẽ giải đáp nội dung này theo quy định pháp luật.

1. Hóa đơn giá trị gia tăng là gì?

Theo điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hóa đơn giá trị gia tăng là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

– Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

– Hoạt động vận tải quốc tế;

– Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

– Xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài.

2. Hộ kinh doanh không được xuất hóa đơn giá trị gia tăng

Theo khái niệm hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn giá trị gia tăng là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Theo đó, Điều 10 Luật thuế giá trị gia tăng 2008, sửa đổi, bổ sung 2013 nêu rõ: Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng được xác định như sau: Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế bằng số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ.

Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:

– Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp;

– Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp;

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay.

Như vậy, Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp nên không được xuất hóa đơn giá trị gia tăng, nhưng hộ kinh doanh có thể xuất hóa đơn do cơ quan thuế bán theo tháng. Nếu muốn xuất hóa đơn GTGT thì hộ kinh doanh phải chuyển đổi loại hình kinh doanh sang các hình thức kinh doanh khác như: doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

Trên đây là nội dung bài viết Hộ kinh doanh có được xuất hóa đơn giá trị gia tăng không? Pháp Luật Số gửi tới bạn đọc, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ Pháp Luật Số.

Xem thêm: Quy định về xuất hóa đơn bán hàng đối với hộ kinh doanh

Leave a Comment