Hình thức xử lý thi sinh dự thi thẩm định viên về giá vi phạm quy chế

Thí sinh tham gia kỳ thi thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính tổ chức phải thực hiện nghiêm Nội quy, quy chế được ban hành. Trường hợp vi phạm thì bị xử lý. Dưới đây là các hình thức xử lý thi sinh dự thi thẩm định viên về giá vi phạm quy chế.

Căn cứ theo quy định tại Điều 24 Thông tư 46/2014/TT-BTC, thí sinh vi phạm quy chế thi thẩm định viên về giá thì tùy vào hành vi vi phạm và mức độ vi phạm thì bị xử lý theo một trong các biện pháp sau:

Khiển trách

Thí sinh vi phạm Nội quy, quy chế thi phải được giám thị phòng thi lập biên bản có chữ ký của giám thị phòng thi và thí sinh dự thi. Sau khi lập biên bản và công bố công khai tại phòng thi, giám thị phòng thi phải báo cáo ngay với Trưởng điểm thi. Trường hợp thí sinh cố tình không ký vào biên bản thì biên bản được lập có chữ ký của giám thị phòng thi vẫn có giá trị pháp lý.

Tùy vào mức độ vi phạm mà hình thức xử lý cũng khác nhau. Và khiển trách được xem là hình thức xử lý vi phạm nhẹ nhất quy định tại khoản 3 Điều 24 Thông tư 46/2014/TT-BTC.

Hình thức kỷ luật khiển trách do giám thị phòng thi lập biên bản và công bố công khai tại phòng thi.

Thí sinh bị khiển trách ở bài thi nào sẽ bị trừ 1/4 (25%) kết quả điểm thi của bài thi đó.

Cảnh cáo

Hình thức kỷ luật cảnh cáo do giám thị phòng thi lập biên bản, thu tang vật (nếu có), ghi rõ hình thức kỷ luật trong biên bản và công bố công khai tại phòng thi.

Thí sinh bị kỷ luật cảnh cáo ở bài thi nào sẽ bị trừ 1/2 (50%) kết quả điểm thi của bài thi đó.

Đình chỉ thi

Hình thức kỷ luật đình chỉ thi do giám thị coi thi lập biên bản, thu tang vật (nếu có) và báo cáo Trưởng điểm thi quyết định và công bố công khai tại phòng thi.

Thí sinh bị đình chỉ thi ở bài thi nào thì bài thi đó được chấm điểm (0). Thí sinh bị đình chỉ thi phải ra khỏi phòng thi ngay sau khi công bố Quyết định của Trưởng điểm thi; phải nộp lại đề thi và bài thi đã làm. Thí sinh bị đình chỉ thi được tiếp tục thi các môn chưa thi đã đăng ký, các môn đã thi xong được chấm điểm, bảo lưu theo quy định.

Hủy kết quả thi

Chủ tịch Hội đồng thi xem xét, quyết định hủy kết quả thi theo đề nghị của giám thị phòng thi, trưởng điểm thi. Thí sinh bị hủy kết quả thi sẽ bị tước quyền tham dự kỳ thi trong hai kỳ thi tiếp theo hoặc tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị đề nghị các cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Việc xem xét quyết định hủy kết quả thi áp dụng đối với những thí sinh có một trong các hành vi sau:

 Có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác;

 Gây rối làm mất trật tự an ninh trong khu vực coi thi, gây hậu quả nghiêm trọng cho kỳ thi;

 Khai man hồ sơ thi, thi hộ hoặc nhờ người thi hộ.

Xem thêm: Các bước đăng ký dự thi thẩm định viên về giá theo quy định hiện nay

Tổ chức kỳ thi thẩm định viên về giá theo pháp luật hiện nay

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Hình thức xử lý thi sinh dự thi thẩm định viên về giá vi phạm quy chế” gửi đến bạn đọc. nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment