Hành vi vi phạm quy định về xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử

Xuất bản phẩm điện tử ngày càng trở nên phổ biến. Cũng chính vì thế mà nhiều người lợi dụng để trục lợi. Dưới đây là cac hành vi vi phạm quy định về xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử.

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định 159/2013/NĐ-CP, đối với một trong các hành vi sau đây thi bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng:

– Xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử không có thiết bị và nhân lực kỹ thuật theo quy định của pháp luật về viễn thông, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, giao dịch điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

– Không có biện pháp kỹ thuật theo quy định để ngăn chặn sao chép, can thiệp trái pháp luật vào nội dung xuất bản phẩm điện tử;

– Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ hoặc không yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ phải thực hiện đúng quy định về sở hữu trí tuệ khi phát hành xuất bản phẩm điện tử.

Ngoài việc phải chấp hành hình phạt tiền, thì khi không có biện pháp kỹ thuật theo quy định để ngăn chặn sao chép, can thiệp trái pháp luật vào nội dung xuất bản phẩm điện tử thì bắt buộc phải gỡ bỏ xuất bản phẩm điện tử đó.

Xem thêm: Vi phạm quy định về liên kết trong hoạt động xuất bản

Xử phạt hành vi vi phạm về nội dung xuất bản phẩm


Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Khi thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định 159/2013/NĐ-CP thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng:

– Xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử trên mạng Internet không có tên miền Internet Việt Nam theo quy định của pháp luật;

– Không đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

– Xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử trước khi có văn bản chấp thuận của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả;

– Chuyển xuất bản phẩm điện tử sang xuất bản phẩm in để phổ biến tới nhiều người nhưng không thực hiện đúng các quy định;

– Không thực hiện các biện pháp kỹ thuật ngăn chặn việc can thiệp vào nội dung xuất bản phẩm hoặc loại bỏ xuất bản phẩm có vi phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xem thêm: Nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản

Triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Hành vi vi phạm quy định về xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment