Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là gì ? Thủ tục cấp như thế nào

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là gì ? Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân như thế nào theo quy định mới nhất ?

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là gì 

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (XNTTHN) là loại giấy tờ được dùng để xác nhận tại thời điểm cấp giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân của một cá nhân như thế nào. Đây là một trong các loại giấy tờ quan trọng khi thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn; nhận nuôi con nuôi; mua bán đất đai

Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Người có yêu cầu cấp Giấy XNTTHN nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền.

Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ; đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp; xuất trình.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc; kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra; xác minh tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu. Nếu người yêu cầu có đủ điều kiện; việc cấp Giấy XNTTHN là phù hợp quy định pháp luật; thì công chức tư pháp – hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký cấp 01 bản Giấy XNTTHN cho người có yêu cầu.

Trường hợp người yêu cầu XNTTHN đã từng đăng ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau; người đó có trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình. Trường hợp người đó không chứng minh được thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đã từng đăng ký thường trú tiến hành kiểm tra; xác minh về tình trạng hôn nhân của người đó.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc; kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị; Ủy ban nhân dân cấp xã được yêu cầu tiến hành kiểm tra; xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu về tình trạng hôn nhân của người đó trong thời gian thường trú tại địa phương.

Ngay trong ngày nhận được văn bản trả lời, nếu thấy đủ cơ sở, Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy XNTTHN cho người yêu cầu.

Thẩm quyền cấp giấy xác nhận

Theo Điều 21 Nghị định 123/2015/NĐ-CP Ủy ban nhân dân cấp xã; nơi thường trú của công dân thực hiện việc cấp Giấy XNTTHN.

Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú; nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã; nơi người đó đăng ký tạm trú cấp Giấy XNTTHN.

Ủy ban nhân dân cấp xã cũng có thẩm quyền cấp Giấy XNTTHN cho công dân nước ngoài và người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam, nếu có yêu cầu.

Cách thức thực hiện

– Người có yêu cầu cấp Giấy XNTTHN trực tiếp thực hiện; hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện yêu cầu cấp Giấy xác nhận;

– Người thực hiện yêu cầu cấp Giấy XNTTHN có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.

Hồ sơ xin xác nhận tình trạng hôn nhân

Hồ sơ xin xác nhận tình trạng hôn nhân bao gồm những loại giấy tờ sau:

Giấy tờ phải xuất trình khi đi xin xác nhận

– Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân; hoặc thẻ căn cước công dân; hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp; còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận.

– Giấy tờ chứng minh nơi cư trú của người yêu cầu cấp để xác định thẩm quyền

Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.

Giấy tờ phải nộp khi đi xác nhận 

– Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng HN theo mẫu;

– Trường hợp người yêu cầu cấp Giấy XNTTHN đã có vợ hoặc chồng nhưng đã ly hôn hoặc người vợ/chồng đã chết thì phải xuất trình (bản chính) hoặc nộp bản sao giấy tờ hợp lệ để chứng minh;

– Công dân Việt Nam đã ly hôn, hủy việc kết hôn ở nước ngoài thì phải nộp bản sao Trích lục ghi chú ly hôn.

– Trường hợp yêu cầu cấp lại Giấy XNTTHN để sử dụng vào mục đích kết hôn với người khác với người đã ghi trong phần mục đích sử dụng của Giấy XNTTHN được cấp trước đây hoặc do Giấy XNTTHN đã hết thời hạn sử dụng theo quy định thì phải nộp lại Giấy XNTTHN đã được cấp trước đây.

Giá trị sử dụng của Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Theo Điều 23 Nghị định 123/2015/NĐ-CP Giấy XNTTHN có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp.

Giấy xác nhận được sử dụng để kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam; kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài; hoặc sử dụng vào mục đích khác.

Giấy XNTTHN không có giá trị khi sử dụng vào mục đích khác với mục đích ghi trong Giấy xác nhận.

Trên đây là khái quát giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và thủ tục xin xác nhận. 

Xem thêm: hủy giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. 

Leave a Comment