Đối tượng cấp hộ chiếu phổ thông theo quy định mới nhất

Đối tượng cấp hộ chiếu phổ thông theo quy định mới nhất được ghi nhận cụ thể tại Điều 14 Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2014. Cụ thể như sau:

Đối tượng cấp hộ chiếu phổ thông

Căn cứ theo quy định tại Điều 14 Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, công dân Việt Nam được xem xét cấp hộ chiếu phổ thông trừ trường hợp sau:

– Người chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm, bao gồm:

+ Cố ý cung cấp thông tin sai sự thật để được cấp, gia hạn, khôi phục hoặc về báo mất giy tờ xuất nhập cảnh.

+ Làm giả, sử dụng giy tờ xuất nhập cảnh giả để xuất cảnh, nhập cảnh hoặc đi lại, cư trú ở nước ngoài.

+ Tặng, cho, mua, bán, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, nhận cầm cố giấy tờ xuất nhập cảnh; hủy hoại, tẩy xóa, sửa chữa giấy tờ xuất nhập cảnh.

+ Sử dụng giấy tờ xuất nhập cảnh trái quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước.

+ Lợi dụng xuất cảnh, nhập cảnh để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc tính mạng, sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân.

+ Xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; tổ chức, môi gii, giúp đỡ, chứa chấp, che giấu, tạo điều kiện cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục theo quy định.

+ Cản trở, chống người thi hành công vụ trong việc cấp giấy tờ xuất nhập cảnh hoặc kiểm soát xuất nhập cảnh.

– Người bị tạm hoãn xuất cảnh, trừ trường hợp đc biệt, Bộ trưởng Bộ Công an thống nhất với người ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh về việc cho phép người bị tạm hoãn xuất cảnh được xuất cảnh.

– Trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Xem thêm: Đối tượng được cấp hộ chiếu công vụ theo pháp luật hiện nay

Đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao theo quy định mới nhất


Thời hạn của hộ chiếu phổ thông

Khoản 2 Điều 7 Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, thời hạn sử dụng của hộ chiếu phổ thông được quy định như sau:

– Hộ chiếu phổ thông cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm và không được gia hạn;

– Hộ chiếu phổ thông cấp cho người chưa đủ 14 tuổi có thời hạn 05 năm và không được gia hạn;

– Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn.

Xem thêm: Trình tự cấp hộ chiếu ngoại giao trong nước theo quy định mới nhất

Trình tự cấp hộ chiếu công vụ ở trong nước theo quy định mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Đối tượng cấp hộ chiếu phổ thông theo quy định mới nhất” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment