Điều kiện xuất cảnh và điều kiện nhập cảnh mới nhất

Công dân Việt Nam được phép xuất cảnh hoặc nhập cảnh khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Điều kiện xuất cảnh và điều kiện nhập cảnh mới nhất được quy định cụ thể như sau:

Điều kiện xuất cảnh

Xuất cảnh được hiểu là việc công dân Việt Nam ra khỏi lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu của Việt Nam. Căn cứ theo quy định tại Điều 33 Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, điều kiện để công dân Việt Nam xuất cảnh bao gồm:

– Có giấy tờ xuất nhập cảnh còn nguyên vẹn, còn thời hạn sử dụng; đối với hộ chiếu phải còn hạn sử dụng từ đủ 6 tháng trở lên;

– Có thị thực hoặc giấy tờ xác nhận, chứng minh được nước đến cho nhập cảnh, trừ trường hợp được miễn thị thực;

– Không thuộc trường hợp bị cấm xuất cảnh, không được xuất cảnh, bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự, người chưa đủ 14 tuổi ngoài các điều kiện quy định tại trên phải có người đại diện hợp pháp đi cùng.

Xem thêm: Chưa cấp giấy tờ xuất nhập cảnh cho những đối tượng nào?

Các hành vi bị cấm theo Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam


Điều kiện nhập cảnh

Nhập cảnh là việc công dân Việt Nam từ nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu của Việt Nam.

Căn cứ theo quy định tại Điều 34 Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, công dân Việt Nam được nhập cảnh khi có giấy tờ xuất nhập cảnh còn nguyên vẹn, còn thời hạn sử dụng.

Cụ thể hơn, các giấy tờ dưới đây phải còn nguyên vẹn và còn thời hạn sử dụng:

– Hộ chiếu ngoại giao;

– Hộ chiếu công vụ;

– Hộ chiếu phổ thông;

– Giấy thông hành.

Xem thêm: Cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu xuất cảnh cần thực hiện thủ tục gì?

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Điều kiện xuất cảnh và điều kiện nhập cảnh mới nhất”  gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment